Bakgard 1 Hillary

III Jsf 37 271 Devo 23C Hf(CA)
IIE Braxton Irane J268 Hf (NZL)
IEI Koanui Wizard Q80 Et Hf (NZL)
IEE Koanui Glory Q33 Hf (NZL)
II Koanui Data S380 Hf (NZL)
IE Koanui Glory T93 Hf (NZL)
I Koanui Daybreak 0185 Hf (NZL)
Bakgard 1 Hillary Hf (DK)
E Bakgard 1 Emma Hf-4 (DNK)
EI Dice Et 97201 Hf (CA)
EE Bakgard 1 Veronica Hf (DNK)
EII Rlda R271 Dynasty Et 37U Hf (CA)
EIE Jsf 183 Victoria 7A Hf (CA)
EEI Rosenkaer President Hf (DK)
EEE Bakgard 1 Kamilla Hf (DK)
sugu emane
sünniaeg 23.01.12
tõug - tõulisus Hf-4
veresus Hf-100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr 3956501087
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Taani
kaal sündides
kaal 200 päeva pärasts
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva
ööpäevane massiive 200-365 päeva