Charlotte

III Harvie Extra 35E Hf(CAN)
IIE Gph Delight Fr Samson P 04 Hf(SWE)
IEI Vincent Av Oden Hf(SWE)
IEE Preciaus Hf(SWE)
II PP Extravaganza Av Galtas Hf(SWE)
IE Preciaus Hf(SWE)
I OKK 97016 HF-4 05.02.02(SWE)
Carlotte HF-4 27.03.04
E SWE 345042273 HF-4(SWE)
EI Saxon Av Herrgölet Hf(SWE)
EE Kalla Hf(SWE)
EII Bell L 71K Domino 50P Hf(CAN)
EIE Sunshine Av Herrgölet Hf(SWE)
EEI Buck Av Munka Hf(SWE)
EEE Kalla Hf(SWE)
Charlotte
sugu emane
sünniaeg 27.03.04
tõug - tõulisus Hf-4
veresus Hf-100%
värvus
sarvilisus sarviline
nimi / inv. nr 5672011
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Kalmer Visnapuu
kaal sündides 41 kg
kaal 200 päeva pärasts 233 kg
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva 960 g/p
ööpäevane massiive 200-365 päeva