Sally

III Mc Ranger Hf (CAN)
IIE Remitall Catalina 24H Hf(CAN)
IEI Remitall Governor 236G Hf (CAN)
IEE Remitall Sally Et 161H Hf (CAN)
II Remitall Route 66Et 346R Hf(CAN)
IE Remitall Sally 131K Hf(CA)
I Moeskaer Router Et Hf(DNK)
Sally Hf (DK)
E Moeskaer Sally 812 Hf (DK)
EI Wtk 37H Heston 017D Hf (CAN)
EE Moeskaer Sally 578 Hf (DK)
EII Wtk 26X Blitz 37A Hf(CAN)
EIE Blgh Linc Special De Hf (CAN)
EEI Bri Hil Everest 321P Hf (USA)
EEE Moeskaer Vanessa Hf (DNK)
sugu emane
sünniaeg 05.04.10
tõug - tõulisus Hf-4
veresus Hf-100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr 11458800044
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Taani
kaal sündides 42 kg
kaal 200 päeva pärasts
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva
ööpäevane massiive 200-365 päeva