Tsura Citty

III Harvie Governor 40G Hf(CA)
IIE Harvie Miss Gipsy 2G Hf(CA)
IEI Molgaard Hf (DNK)
IEE Skibsted Helle Hf(DNK)
II Harvie Jackpot 74J Hf (CA)
IE Vokslev Ann Hf (DNK)
I Cimon 97053 Hf-4(DK)
Tsura Citty Hf-4(EE)
E Tsura Julia Hf-4(EE)
EI Klerfay 97036 Hf-4(EE)
EE Ly Hf-4 (EE)
EII Kenzo 97179 Hf-4(LV)
EIE Dulli Hf-4(HU)
EEI Okk 97016 Hf-4(SWE)
EEE Elly Hf (SWE)
sugu emane
sünniaeg 27.06.2010
tõug - tõulisus Hf-4
veresus Hf-100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr 11740926
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Tsura talu
kaal sündides 47 kg
kaal 200 päeva pärasts 240 kg
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva
ööpäevane massiive 200-365 päeva