Tsura Ingeli

III Harvie Governor 40G Hf(CA)
IIE Harvie Miss Gipsy 2G Hf(CA)
IEI Molgaard Hf (DNK)
IEE Skibsted Helle Hf(DNK)
II Harvie Jackpot 74J Hf (CA)
IE Vokslev Ann Hf (DNK)
I Cimon 97053 Hf-4(DK)
Tsura Ingeli Hf-4(EE)
E Amanda Hf-4 (DK)
EI Smh Whistler 302V Hf (DK)
EE Petunia Hf (DK)
EII Remitall Guideline 33G Hf (CAN)
EIE Moeskaer Sally Hf(DK)
EEI Moeskaer Morris Hf (DNK)
EEE Rosenkaer Juvena Hf (DK)
sugu emane
sünniaeg 06.04.11
tõug - tõulisus Hf-4
veresus Hf-100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr 12969050
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Tsura talu
kaal sündides 47 kg
kaal 200 päeva pärasts
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva
ööpäevane massiive 200-365 päeva