Tsura Manda

III HARVIE JACKPOT 74J (CA)
IIE VOKSLEV ANN (DNK)
IEI SMH WHISTLER 302V (DK)
IEE 8382000122 (DK)
II CIMON 97053 (DK)
IE MIA (DK)
I MILES 97157 (EE)
TSURA MANDA (EE)
E TSURA NAIMA (EE)
EI DENVER 97074 (DK)
EE TSURA MAI (EE)
EII ROMANY 1 CAPTAIN R22 (GBR)
EIE MOESKAER TRACY (DNK)
EEI KLERFAY 97036 (EE)
EEE SIRTSU (EE)
sugu emane
sünniaeg 28.04.14
tõug - tõulisus Hf-4
veresus Hf 100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr 15133748
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Tsura talu
kaal sündides 38 kg
kaal 200 päeva pärasts
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva
ööpäevane massiive 200-365 päeva