Tsura Marfa

III Harvie Governor 40G Hf(CA)
IIE Harvie Miss Gipsy 2G Hf(CA)
IEI Molgaard Hf (DNK)
IEE Skibsted Helle Hf(DNK)
II Harvie Jackpot 74J Hf (CA)
IE Vokslev Ann Hf (DNK)
I Cimon 97053 Hf-4(DK)
Tsura Marfa Hf-4(EE)
E Pam Hf-4 (DK)
EI Smh Whistler 302V Hf (DK)
EE 8382000118 Hf (DK)
EII Remitall Guideline 33G Hf (CAN)
EIE Moeskaer Sally Hf(DK)
EEI Bondes 1Nick Hf (DK)
EEE Ophelia Hf (DK)
sugu emane
sünniaeg 14.04.12
tõug - tõulisus Hf-4
veresus Hf-100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr 14060663
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Tsura talu
kaal sündides 44 kg
kaal 200 päeva pärasts 256 kg
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva 1060 g/p
ööpäevane massiive 200-365 päeva