Tsura Gora

III UDEL 1 R51 VINDICATOR P (IRL)
IIE SOLPOLI 1 DAINTY U10 (GBR)
IEI STAR TOHON 25M ET (CA)
IEE MOESKAER DIVA (DNK)
II SOLPOLI 1 DYNAMITE (GBR)
IE ROSENKAER BENEDICTE (DNK)
I GOOD NEWS 97121 (DK)
TSURA GORA (EE)
E TSURA ELSA (EE)
EI DENVER 97074 (DK)
EE TSURA HETTA (EE)
EII ROMANY 1 CAPTAIN R22 (GBR)
EIE MOESKAER TRACY (DNK)
EEI KLERFAY 97036 (EE)
EEE LEEDI (EE)
sugu emane
sünniaeg 01.04.15
tõug - tõulisus Hf
veresus Hf 100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr 15161079
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Tsura talu
kaal sündides 42 kg
kaal 200 päeva pärasts 294 kg
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva 1260 g/p
ööpäevane massiive 200-365 päeva