Tsura Polly

III CRICKLEY 1 FIGUREHEAD 1POX/R22
IIE ROMANY 1 JULIA 41H V23 (GBR)
IEI MOESKAER SALUTE-ET (DNK)
IEE MOESKAER TRACY (DNK)
II ROMANY 1 CAPTAIN R22 C1 (GBR)
IE MOESKAER TRACY (DNK)
I DENVER 97075 (DK)
TSURA POLLY (EE)
E HENNY (DK)
EI PRAESTEBRO U2 (DK)
EE SKIBSTED MISS MARPLE 2 (DK)
EII R M R 1 PILOT ET 1E5 (DK)
EIE ROOST 1 ROSITA(DK)
EEI SMH JERRY (DK)
EEE SKIBSTED MISS MARPLE (DK)
sugu emane
sünniaeg 22.06.15
tõug - tõulisus Hf
veresus Hf 100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr 15169679
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Tsura talu
kaal sündides 44 kg
kaal 200 päeva pärasts
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva
ööpäevane massiive 200-365 päeva