Tsura Largo

III BAYBRIDGE 1 ATLAS P (UK)
IIE ROMANY 1 MINK P 
IEI DOONBIDDIE HUSTLER P GEW/R5131 
IEE HILLROW 1 JEMMA P (UK)
II ROMANY 1 DISTILLER P (UK)
IE NORMANTON 1 JEWS EAR P (UK)
I LAERTES P 97369 (UK)
TSURA LARGO
E TSURA MIRA P (EE)
EI CIMON 97053 (DK)
EE CHARLOTTE (EE)
EII HARVIE JACKPOT 74J (CA)
EIE VOKSLEV ANN (DNK)
EEI OKK 97016 (SWE)
EEE KALLA (SWE)
sugu isane
sünniaeg 08.08.2018
tõug - tõulisus Hf
veresus Hf 100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr 18138689
omanik Tsura talu
sünnikoht Tsura talu
kaal sündides 37 kg
kaal 200 päeva pärasts 227 kg
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva 950 g/p
ööpäevane massiive 200-365 päeva