Vokslev Cimon

III HARVIE DEYNOTE 61D(CA) Hf
IIE HARVIE ALICE 12A(CA) Hf
IEIHARVIE DEYNOTE 61D(CA) Hf
IEE HARVIE MISS 27B(CA) Hf
II HARVIE GOVERNOR(CA) Hf
IE HARVIE MISS GIPSY 2G(CA) Hf
I HARVIE JACKPOT 74J(CA) HF
CIMON 97053( DK) Hf-4 S-indeks 140
E VOKSLEV ANN (DNK) Hf
EI MOLGAARD (DNK) Hf
EE SKIBSTED HELLE (DNK) Hf
EII ROSENKAER JC MARATHON (DK) Hf
EIE MOLGAARD (DNK) Hf
EEI MOESKAER LIMBO (DK) Hf
EEE SKIBSTED K602 (DK) Hf
Vokslev Cimon
sugu isane
sünniaeg 31.01.2007
tõug - tõulisus Hf-4
veresus Hf-100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr DK03338901470
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Kirstein Munk Simonsen 9240 Nibe Danmark
kaal sündides
kaal 200 päeva pärasts
Kaal 365 päeva pärast 469 kg
ööpäevane massiive 0-200 päeva
ööpäevane massiive 200-365 päeva 1203 kg