Agneta

III R M R 1 Pilot-Et Hf (DK)
IIE Roost 1 Petra Hf (DNK)
IEI Wiranya Batavia Hf (AUS)
IEE Baekbygard Kitta Hf (DNK)
II Roost 1Tom Hf (DNK)
IE Laulund Snippe Hf (DNK)
I Laulund Bastian Hf (DNK)
Agneta Hf (DK)
E Moeskaer Berta Hf (DK)
EI Vokslev Ulrik Hf (DNK)
EE Moeskaer Mary Hf (DNK)
EII Gh Rawhide 78K Hf (CAN)
EIE Vokslev Mis Patri Hf(DNK)
EEI Knudstruplund Gajus Hf (DNK)
EEE Moeskaer Parricia Hf (DNK)
sugu emane
sünniaeg 16.03.09
tõug - tõulisus Hf-4
veresus Hf-100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr 4265400511
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Taani
kaal sündides 40 kg
kaal 200 päeva pärasts
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva
ööpäevane massiive 200-365 päeva