Tsura Dekla

III CRICKLEY 1 FIGUREHEAD 1POX/R22 (GBR)
IIE ROMANY 1 JULIA 41H V23
IEI MOESKAER SALUTE.ET (DNK)
IEE MOESKAER TRACY (DNK)
II ROMANY 1 CAPTAIN R22 C1 (GBR)
IE MOESKAER TRACY (DNK)
I DENVER 97074 (DK)
TSURA DEKLA (EE)
E TRIINA (EE)
EI OKK 97016 (SWE)
EE JUNITA (SWE)
EII PP EXTRAVAGANZA AV GALTAS (SWE)
EIE PRECIAUS (SWE)
EEI FANTOMEN AV LÖRSTA (SWE)
EEE JUNITA 1 (SWE)
sugu emane
sünniaeg 26.05.16
tõug - tõulisus Hf
veresus Hf 100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr 17483551
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Tsura talu
kaal sündides 44 kg
kaal 200 päeva pärasts 215 kg
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva 855 g/p
ööpäevane massiive 200-365 päeva