Tsura Ivika

III Harvie Governor 40G Hf(CA)
IIE Harvie Miss Gipsy 2G Hf(CA)
IEI Molgaard Hf (DNK)
IEE Skibsted Helle Hf(DNK)
II Harvie Jackpot 74J Hf (CA)
IE Vokslev Ann Hf (DNK)
I Cimon 97053 Hf-4(DK)
Tsura Ivika Hf-4(EE)
E Valve Hf-4 (EE)
EI Okk 97016 Hf-4(SWE)
EE Velveteen Av Viking Hf-4 (SWE)
EII Pp Extravaganza Av Galtas Hf (SWE)
EIE Preciaus Hf (SWE)
EEI Keynote I Av Brunared Hf (SWE)
EEE Velveteen P3 Hf(SWE)
sugu emane
sünniaeg 11.04.11
tõug - tõulisus Hf-4
veresus Hf-100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr 12969128
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Tsura talu
kaal sündides 46 kg
kaal 200 päeva pärasts
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva
ööpäevane massiive 200-365 päeva