Tsura Grisbyn

III Udel 1R51 Vindicator Hf(IRL)
IIE Solipoli 1 Dainty U10 Hf (GBR)
IEI Star Tohon 25M Et Hf(CA)
IEE Moeskaer Diva Hf (DNK)
II Solpoli 1Dynamite Hf(GBR)
IE Rosenkaer Benedicte Hf(DNK)
I Good News 97121 Hf-4(DK)
Tsura Grisbyn Hf-4(EE)
E Tessa Hf(DK)
EI Tange 1 Union Hf (DNK)
EE 5397300193 Hf (DNK)
EII JR Nick the Butler P Hf (US)
EIE Tange 1 Mimmi Hf(DNK)
EEI Juelsgard Ursus P519 Hf(DNK)
EEE 5937300138 Hf (DNK)
sugu emane
sünniaeg 22.04.13
tõug - tõulisus Hf-4
veresus Hf-100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr 14779176
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Tsura talu
kaal sündides 43 kg
kaal 200 päeva pärasts 267 kg
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva 1120 g/p
ööpäevane massiive 200-365 päeva