Tsura Hille

III JR P183 WALLSTR T56 (CAN)
IIE EA JUSTA STLBRK P71R (CAN)
IEI WIRANIA BATAVIA RGPS5 (AUS)
IEE TRUDSGARD SENTA (DNK)
II DAL REEBOK T56 ET 109Y (CAN)
IE TRUDSGARD BELLA (DNK)
I HERMANN 97171 (DK)
TSURA HILLE (EE)
E TSURA LADA (EE)
EI HANS 97102 (DK)
EE TSURA MINNI (EE)
EII TRUDSGARD CLAES (DNK)
EIE TRUDSGARD VERA (DNK)
EEI CIMON 97053 (DK)
EEE MIA (DK)
sugu emane
sünniaeg 26.04.15
tõug - tõulisus Hf
veresus Hf 100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr 15161741
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Tsura talu
kaal sündides 38 kg
kaal 200 päeva pärasts 275 kg
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva 1185 g/p
ööpäevane massiive 200-365 päeva