Tsura Vettary

III Crickley 1 Figurhead 1Pox/R22 Hf(GBR)
IIE Romany 1Julia 41H V23 Hf(GBR)
IEI Moeskaer Salute-et Hf (DNK)
IEE Moeskaer Tracy Hf (DNK)
II Romany 1 Captain R22 C1 Hf(GBR)
IE Moeskaer Tracy Hf(DNK)
I Denver 97074 Hf-4(DK)
Tsura Vettary Hf-4(EE)
E Sikbsted Hedvig Hf-4(DK)
EI Praestebro U2 Hf (DK)
EE Skibsted Lone Hf (DK)
EII R M R 1 Pilot-Et 1E Hf (DK)
EIE Roost 1Rosita Hf(DK)
EEI Moeskaer Limbo Hf (DK)
EEE K468 Hf (DK)
sugu emane
sünniaeg 11.04.13
tõug - tõulisus Hf-4
veresus Hf-100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr 14779107
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Tsura talu
kaal sündides 48 kg
kaal 200 päeva pärasts 267 kg
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva 1095 g/p
ööpäevane massiive 200-365 päeva